Setengah Otobiografi, Setengah Manifesto How To Be A Woman (Google)

Setengah Otobiografi, Setengah Manifesto

PinkKorset.com – Isu-isu yang dihadapi perempuan abad ke-21 ini dikemas dalam setengah otobiografi dan setengah manifesto ala feminis.

Judul: How To Be A Woman

Penulis: Caitlin Moran

Moran melalukan pendekatan ke isu tersebut dengan sentuhan yang cerdas dan ringan. Ia mendobrak stigma dan stereotip terkait feminisme, serta memasukkannya ke dalam mainstream.

Tak perlu menjadi aktivis atau akademis untuk berjuang demi kaum hawa, begitu kata Moran. Percaya dengan kesetaraan gender? Maka anda tergolong feminis.