Novel Pertama yang Diketik

Novel pertama yang diketik menggunakan mesin tik adalah ‘The Adventures of Tom Sawyer’ oleh Mark Twain, terbit pada 1876.

Kisahnya mengenai seorang bocah yang dibesarkan di sepanjang Sungai Mississippi, di kota fiktif bernama St. Petersburg.

Tom Sawyer menjadi salah satu karya literatur ternama Amerika yang berulangkali difilmkan, dibuatkan pertunjukkan drama dan balet, hingga muncul lagunya.